Robotic Tournament

Robotic Tournament

Táto pomerne mladá súťaž sa koná od roku 2009. Lokalitou je mesto Rybnik v Poľsku. Súťažiť je možné vo viacerých disciplínach. Organizátorov chválime sa možnosť porovnávania síl výhradne medzi robotmi zo stavebnice LEGO, pre ktoré sú špeciálne určené kategórie.

Odkaz na stránku súťaže: www.robotictournament.pl

Odkaz na Facebook stránku: http://www.facebook.com/RoboticTournament

Súťažné kategórie:

  • LineFollower
  • LineFollower for LEGO
  • Sumo
  • MiniSumo
  • Sumo for LEGO
  • MicroMouse
  • Freestyle

 

 

 

Leave a Reply