Robot Nite 4

Robot Nite 4

Po približne jeden a pol roku práce počas večerov a víkendov považujem tento projekt za dokončený. Rád by som ho trochu predstavil, preto sa vrátim na začiatok. Cieľom projektu bolo (ako u všetkých robotov zo série Nite) vytvoriť robot, ktorý bude dosahovať dobré výsledky vo viacerých kategóriách súčasne. Konkrétne išlo hlavne o kategórie v sledovaní čiary s prekážkami a v riešení bludiska. Okrem toho ale aj ďalšie, napríklad RoboCarts v Prahe.

Prečo som si cieľe nastavil práve takto, keď prispôsobenie robota súčasne pre viac disciplín prináša kompromisy? Tie automaticky znamenajú nevýhody voči konkurencii, ktorá je od základu navrhnutá čisto pre riešenie jedinej úlohy. Moje rozhodnutie môžem odôvodniť hneď viacerými vetami. Jednak je to výzva. Robot je unikát (obzvlášť, keď sa mu podarí uspieť). A hlavne – pre mňa je oveľa praktickejšie mať jednu univerzálnu platformu, na ktorej sa môžem učiť nové technológie. Získať nové vedomosti a skúsenosti bolo pre mňa vždy prvoradé a takáto cesta mi vyhovovala.

V súčasnosti robot dokáže jazdiť po čiare a vyhýbať sa prekážkam, nájsť najkratšiu trasu v bludisku, pretekať v robotických závodoch, fungovať ako autíčko na diaľkové ovládanie, prípadne robiť čokoľvek iné, na čo bude naprogramovaný.

Neskôr chcem priniesť ilustračné videá o schopnostiach robota s vysvetlením princípov, na ktorých funguje. Zatiaľ nájdete viac informácií nižšie. Všetky významné veci zachytit na fotku alebo video.

Parametre:

 • 32-bit, 120 MHz, ARM jadro, STM32F205 mikrokontrolér
 • ChibiOS RTOS
 • 2x Pololu Micro-Metal Gearmotor
 • 2x Pololu magnetický enkodér
 • 14x IR senzor čiary (páry IR LED a IR fototranzistor)
 • 4x IR senzor vzdialenosti (páry IR LED a TSL262)
 • MPU6050 gyro/acc modul
 • viacúčelový 3D-tlačený plastový rám
 • UART / Bluetooth royhranie pre komunikáciu s PC / smartfónom
 • C programovací jazyk
 • LiPol batéria, 7,4 V, 180 mAh
 • debugovacia / diagnostická / ovládacia applikácia pre Windows a Android

Fotky:

Testovacie videá:

Súťažné videá:

Úspechy:

 • 3. cena (za 5. miesto), Linefollower Enhanced Adult, RobotChallenge 2017, Peking
 • 1. miesto, Linefollower, Robotic Day 2017, Praha
 • 1. miesto, RoboCarts, Robotic Day 2017, Praha
 • 1. miesto, Myš v bludisku, Istrobot 2017, Bratislava
 • 3. miesto, Myš v bludisku, Robotic Tournament 2017, Rybnik
 • 1. miesto, Myš v bludisku, Istrobot 2016, Bratislava
 • 1. miesto, Stopár L1, Istrobot 2016, Bratislava
 • 1. miesto, RoboCarts, Robotic Day 2016, Praha

 

Leave a Reply