Lenco v.2

Autor robota : Andrej Lenčucha Do sezóny 2013 som sa rozhodol vstúpiť so zdokonaleným minuloročným modelom. Subjektívne sa robot pohybuje plynulejšie a nedostáva sa často do šmyku. Je určený predovšetkým na vysoko-rýchlostné sledovanie čiary v kategóriách stopár – linefollower ( aj...

Fungovanie PID

Algoritmus PID (proportional-integral-derivative) v reálnom čase vypočítava, ako prudko má robot zatáčať, na základe troch zložiek; proporčnej, integrálnej a derivačnej. Môže to znieť akokoľvek odstrašujúco, k naprogramovaniu PID riadenia nepotrebujeme poznať nejaký komplikovaný...

F.A.T.

Základom tohto prototypu je prototypná doska mbed LPC 1768, ktorá predstavuje šikovné riešenie aj pre začínajúcich nadšencov robotiky. Disponuje všetkými potrebnými rozhraniami, dokonca aj USB host portom a ethernetom.     Hlavné črty : 32-bitový procesor ARM Cortex M3...