Lenco v.2

Autor robota : Andrej Lenčucha Do sezóny 2013 som sa rozhodol vstúpiť so zdokonaleným minuloročným modelom. Subjektívne sa robot pohybuje plynulejšie a nedostáva sa často do šmyku. Je určený predovšetkým na vysoko-rýchlostné sledovanie čiary v kategóriách stopár – linefollower ( aj...

Rafo

Autor modelu : Rafael Gajanec Posledným výsledkom doteraz nazbieraných skúseností a vedomostí je robot Rafo, kreatívne pomenovaný podľa autora. Cieľom bolo vytvoriť model vhodný na viacero súťažných disciplín po pridaní alebo odobraní niekoľkých drobných modulov. Po nahodení správnej...

Robot Nite 3

Práce na tomto robotovi začali v roku 2011 s plánovanou účasťou na súťažiach v roku 2012. Hlavnými zámermi pri vývoji bolo zjedodušiť konštrukciu, znížiť váhu a položiť nižšie ťažisko robota. Okrem týchto zmien však prišlo v porovnaní s robotom Nite 1 aj mnoho ďaľších, ako napríklad nový...

Fungovanie PID

Algoritmus PID (proportional-integral-derivative) v reálnom čase vypočítava, ako prudko má robot zatáčať, na základe troch zložiek; proporčnej, integrálnej a derivačnej. Môže to znieť akokoľvek odstrašujúco, k naprogramovaniu PID riadenia nepotrebujeme poznať nejaký komplikovaný...

F.A.T.

Základom tohto prototypu je prototypná doska mbed LPC 1768, ktorá predstavuje šikovné riešenie aj pre začínajúcich nadšencov robotiky. Disponuje všetkými potrebnými rozhraniami, dokonca aj USB host portom a ethernetom.     Hlavné črty : 32-bitový procesor ARM Cortex M3...

Robot Nite 1

Tento robot vznikal v rokoch 2010 a 2011. Bol určený pre kategóriu Linefollower / Stopár, čiže bol prispôsobený na sledovanie čiary. Tú snímal radom infračervených senzorov umiestnených v prednej spodnej časti robota. Taktiež dokázal rozpoznať prekážku na dráhe a inteligentne ju...