Robot Nite 1

Robot Nite 1

Tento robot vznikal v rokoch 2010 a 2011. Bol určený pre kategóriu Linefollower / Stopár, čiže bol prispôsobený na sledovanie čiary. Tú snímal radom infračervených senzorov umiestnených v prednej spodnej časti robota. Taktiež dokázal rozpoznať prekážku na dráhe a inteligentne ju obchádzať. Na to mu slúžila trojica infračervených senzorov na vzdialenosť. Experimentálne bol použitý aj gyroskopický senzor, pomocou ktorého robot dokázal zisťovať otočenie okolo dvoch osí, čo sa dalo využiť napríklad na mostíku alebo pri obchádzaní prekážky.

Autor robota: Lukáš Pariža

Základné údaje robota:

  • Procesor: Texas Instruments C28x
  • Pamäť: 12 kB RAM, 64 kB Flash
  • Frekvencia: 60 MHz
  • Senzory: 7 x QRD1114, 3 x TSL 262 + IR LED
  • Pohon: Diferenciálny pohon, 2x Pololu Micro Metal Gearmotor
  • Napájanie: 6 x AAA 1,2 V
  • Programovací jazyk: C

Úspechy robota:

  • 2. miesto v kategórii stopár na súťaži Istrobot 2011
  • postup do finálových kôl v kategórii Linefollower Enhanced na súťaži RobotChallenge 2011

Fotky:

Videá:

Nite 1 na súťaži Istrobot 2011

Leave a Reply