Robot SAMara

Už dlhšiu dobu som plánoval, že výtvorím nový robot postavený na odlišnom mikrokontroléri, aký som používal doteraz. Tentokrát to je SAM3S od Atmelu, ktorý je použitý na mojej vývojovej doske. Vytvoriť robot s jasne určenými parametrami je dobrý spôsob, ako sa naučiť pracovať s novým...

RGT v roku 2014

Po dlhšej odmlke spôsobenej našimi školskými povinnosťami (Rafael – maturity, Andrej – bakalárska práca, Lukáš – diplomová práca) sa znovu ozývame s informáciami o našom počínaní v robotickej sezóne 2014.   Ako je už tradíciou, začali sme na konci marca vo Viedni....

Postup na Freescale Cup...

V piatok 7. marca 2014 sa v Žiline stretli nadšenci inteligentných autíčok zo Slovenska, Českej republiky a Poľska . Konal sa tam už 3. ročník súťaže The Freescale Cup 2014. Úlohou súťažiacich bolo skonštruovať a naprogramovať inteligentné autíčko tak, aby dokázalo prejsť dráhu určenú...

Súťaže pre rok 2014

        S príchodom nového roka sú spojené aj príchody nových ročníkov našich obľúbených robotických súťaží. Ako prvá to bude už tradične RobotChallenge vo Viedni. Tá sa uskutoční 29.-30. Marca 2014. 2 týždne po RobotChallenge tu bude Robotic Tournament 2014 v poľskom...

RGT v roku 2013

S príchodom nového roka prichádza aj zhodnotenie toho predošlého, a to z hľadiska úspešnosti účasti RGT na robotických súťažiach. Aj tentoraz bola ako prvá a zároveň najdôležitejšia viedeňská RobotChallenge, na ktorej sa nám podarilo okrem postupov do finále 3 rôznych disciplín...

Nite 3 z blízka

Keďže jedna z možností na získanie bodov zo zápočtu k predmetu z multimédií bolo vytvorenie krátkeho videa a ja som už dlhšie chcel urobiť niečo podobné, spojil som príjemné s užitočným a rozhodol som sa vytvoriť videjko s mojim robotom. Najskôr som sa pustil do tvorby detailného 3D...